BROW and Forehead LIFT

F | 61 YEAR-OLD | ASIAN | MALE | NURSE | PHILIPPINES

 
 

WHAT WAS DONE?

  • Browlift
  • Upper Eyelid Blepharoplasty
  • Lower Eyelid Blepharoplasty
  • Fat Grafting

HIS STORY

F is a 61 year old male who works as a nurse in a different hospital in Manhattan. He was introduced to my clinic by his wife for evaluation of eyelid and brow rejuvenation. He was constantly bothered by the angry and aged appearance of his eyes. He emphasized that he did not look like this when he was young. He constantly felt he had to forcefully use his forehead to elevate his brow and he had problems seeing the upper half of his visual field.

Notice the difference between his brow and eyelid position before and after surgery.  He not only can see better but also looks happier. His wife who is a nurse working in my hospital tells me that he now takes selfies all the time and constantly asking her to go out together to show off his new look. He believes the procedure made him look 20 years younger!

 


BEFORE AND AFTER


Bago makilala si Dr. William Lao sa unang pagkakataon, ako ay pamilyar sa kanyang

kakayahan at abilidad bilang manggagamot sa larangan ng Plastic Surgery. Siya ay ini-rekomenda ng aking asawa, na kanyang naging katrabajo at naging pasyente din. Ayun sa aking asawa, nakasama niya sa trabaho si Dr. Lao sa Manhattan Eye Ear Throat Hospital, isa sa kinikilalang ospital na mayroong mahusay na Aesthetic Plastic Surgery Fellowship Program. Ito ay isang programa na pumipili lamang ng dalawang manggagamot tuwing buwan ng Hunyo. Hindi katagalan, napansin ang kakayahan ni Dr. Lao ng kanyang mga kasamahan sa programa. Kung ang sinasabi ng iba ay importante sa iyo, makakarinig ka ng magaganda at positibong komento mula sa bibig ng mga pasyente sa silid antayan ng kanyang opisina, na nandoon para magpa-konsulta o follow-up appointment. Ang pag konsulta kay Dr. Lao ay hindi minamadali. Kung ano ang nais mong ipagawa sa kanya ay maingat na sinusuri; ipinapaliwanag ng malinaw kung paano niya ito gagawin. Pati na rin ang iba’t ibang pamamaraan ay kanyang ipapakita na ikakabuti ng pasyente. Humihingi rin siya ng opinion at tulong mula sa ibang mga espesyalista na may kaugnayan sa kanyang trabaho kung kinakailangan. Ang aktual na pamamaraan ay lubusan niyang ipapaliwanag upang di ka mag-alala. Wala akong atubiling ire-komenda si Dr. Lao sa sinuman dito sa Amerika o sa Asia.

FLG, New York

6/15/15
— F, 61 year old, Nurse, Asian, Philippines

OTHER CASE STUDIES


RELATED PROCEDURES